Squirro nhằm mục đích cung cấp cho các nhà nghiên cứu một nền tảng lọc dữ liệu và cung cấp nội dung dựa trên các dịch vụ  được sử dụng.

Theo số lượng của tài liệu trực tuyến được phát triển ngày càng lớn, đã có một nỗ lực phối hợp để phát triển các công cụ giúp tổ chức người sử dụng chọn lọc dữ liệu thông qua sự giàu có về thông tin của nó. Chúng ta đã thấy ReadCube, cho phép người dùng tìm kiếm các file PDF và nhận được lời mời viết bài, và bây giờ Squirro nhằm mục đích cung cấp cho các nhà nghiên cứu một nền tảng lọc dữ liệu và cung cấp nội dung dựa trên các dịch vụ được sử dụng.

Xoay quanh các dịch vụ trung tâm của một công cụ trợ lý nghiên cứu kỹ thuật số nhằm quét các trang web có nội dung tương tự bằng từ khóa, Squirro tìm thấy các kết quả  từ các trang web, phương tiện truyền thông xã hội và cơ sử dữ liệu tư nhân được trình bày như một bàn ăn. Người dùng có thể kiểm soát các nguồn dịch vụ tìm kiếm được những thứ có nội dung liên quan dựa vào nhu cầu của họ và cúng có thể nhập dữ liệu của riêng từng địa phương – từ các tài liệu hoặc phần mềm quản lý nội dung được đưa vào để tìm kiếm. Một khi dịch vụ đã được tùy chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng, Squirro đề nghị nội dung mới phải phù hợp với từng người dùng, có nghĩa là các nguồn cung cấp dữ liệu sẽ phải được cập nhật liên tục. Các trang web đã được phát triển để hỗ trợ tìm kiếm và các dự án nghiên cứu liên tục, người sử dụng có thể chia sẻ nguồn cung cấp dữ liệu của họ với đồng nghiệp hoặc những người khác để tìm kiếm các chủ đề tương tự, thêm một yếu tố xã hội có thể giúp xây dựng mối quan hệ giữa những người trong cùng ngành. Ngoài ra, chức năng vân tay kỹ thuật số sẽ theo dõi việc tìm kiếm để lưu, xóa hoặc chia sẻ với cộng động, cho phép mỗi tài khoản "học hỏi" làm thế nào sử dụng những nội dung được thiết kế riêng dựa trên dữ liệu đó.

Nhằm vào những người nghiên cứu cho các mục đích chuyên nghiệp như nhà báo, người viết nhạc và dự án – Squirro hiện đang có sẵn bản thử nghiệm miễn phí  30 ngày hoặc 9 USD một tháng và 99 USD một năm  đề sử dụng phiên bản đầy đủ. Lọc dữ liệu trực tuyến các tài liệu có liên quan nhất để có thể cung cấp những lợi thế cho các công ty bởi những nội dung thích hợp: Ai muốn tham gia cùng?

http://www.tapchitiepthi.com